​Telefon: 0457-45 10 98

Fax: 0457-45 13 86

Mail: info@hallabrorostfria.se

2017-05-04

Vi söker en ny medarbetare.

Du är Tigsvetsare och plåtslagare och har god social kompetens.

Arbetsuppgifter kommer att bestå av att tillverka detaljer efter ritning.

Välkommen med ansökan via mail.

hans@hallabrorostfria.se

0708 110 797

VD Hans-Olow Westerlund

Hallabro Rostfria AB | Ronnebyvägen 33 - 37012 Hallabro | Telefon: 0457-451098 | Mail: info@hallabrorostfria.se